ขั้นตอนการสมัครสมาชิก
  1. ขอบัญชีธนาคาร ทาง ไลน์ @u1688
  2. โอนเงินมาให้เราตามบัญชีที่ได้รับเงินที่โอนมาควรมีเศษด้วย เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ
  3. แจ้งการสมัครสมาชิกกับทางเรา โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  4. รอรับยูสเซอร์และรหัสผ่านทาง ไลน์ @u1688 ภายใน 20 นาที

*ไม่ต้องใส่ขีดหรือช่องว่าง
 

*ป้อนเฉพาะตัวเลข ไม่ต้องใส่ขีดหรือช่องว่าง
วัน เวลา
 

* ไม่ต้องใส่ขีดหรือช่องว่าง
* ชื่อบัญชีกับชื่อที่สมัคร ต้องเป็นชื่อเดียวกัน

 
ในการสมัครสมาชิกนี้ ข้าพเจ้าขอยืนยันว่ามีอายุครบ 18 ปีบริบรูณ์ ได้อ่าน และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของทางเว็บไซต์